Romantic Love

buh-bye na
buh-bye na

wala na
talagang pag-asa
wala ng ibabaling
pa
kahit itong
pagtingin
ay 'sang uri
rin lang ng
aking salamin
ang taglay mong

kagandahan
ay ipasasantabi ko
na
ang taglay mo ring
angking kariktan
ay nawawalan
nitong nilalaman
para sa akin
ito'y nabalewala
sa aking umaga.
kaya't buh-bye na.
Author's Notes/Comments: 

Dedicated to someone whom I liked recently and which was written in an informal Tagalog/Filipino/Taglish format.  Thank you for reading on.

 

Reedited on: 08.11.2023 (I have simply changed the "din" to "rin" to adhere to proper Tagalog grammar rules.)

sa tuwing sasapit ang umaga
sa tuwing sasapit ang umaga

tinawag niyang pimple
ang bundok,
tinawag pang parisukat
ang tatsulok
kung minsan ako'y nagtatanong din
sa pagbabasa
ng bibliya
sa ating pormal na wika—
kung ito'y karapat-dapat ba?
sabi naman ng iba,

naaayon daw
ang mga ginagamit na

uri ng pananalita

sa lipunang

kinabibilangan nila.
ako ngayon ay tila
hindi na maka-laban,dahil sa nakagawian na.
taglamig (in Tagalog language)

 

 

 

 

 

 

 

taglamig

(former reedited title:  taglamig,

at siya lang kaya ang dahilan?)

 

 

 

 

nung una pa lang,
ako'y namangha na
sa iyong ginagawa

 

 

ako rin ay lubusang
natutuwa sa matimyas
na hitsura ng iyong mukha

 

 

tila isa kang dalagang
pumukaw sa aking damdamin
iyong wangis parati
ang nasasalamin

 

 

bagkus, malayo ang ating agwat
bakit tila ako'y hindi papa-awat?

 

 

dahil kaya'y nasa lugar ka
na isa sa pinakagusto kong
puntahan at tirahan?

o baka naman itong
mismong lugar ko na tinitirahan
ay wala namang laman?

 

 

h'wag sana magpapahalata
ang langit sa aking kisame,
ang masulyapan ka'y
para itong asul sa taas,

kaniyang pisngi

 

 

ngayong Taglamig na

sa ating mga bayan o kanayunan,
kakaiba talaga ang aking
nararamdaman

 

 

sapagkat nasaan ka man,
sa trabaho mo o sa kaniyang
piling man,
marahil wala ng magagawa
ang tulad ko kundi
ang ipagdasal ang iyong
tanging kaligayahan.

 

 

 

 

 

 

 

Author's Notes/Comments: 

Reedited 12.06.2022 [22:25];11.23.2022 [09:09]; 11.22.2022 [20:38]

 

 

1.  Prior changes have been made to this poem at an earlier time (but not enumerated them all at this moment).


2.  Changed the word "mukha" to "wangis" instead (just to avoid redundancy or the word being doubled in my verses).


3.  (11.23.2022)  Omitted a comma (placed formerly in following line: "o, baka.." (unedited version)


4. (12.06.2022) the line "parang itong asul sa taas," was changed to the grammatical "para itong asul sa taas,"

 

 

 

 

 

 

 

Aking Kaagapay (in Tagalog language)
Aking Kaagapay

 

 

 

 

Tila siya ang babaeng parang

hangin para sa aking hininga


Dagliang ito ay mahirap makitaMagiging kasundo sa
lahat ng bagay,
para bang damit

na bumabagay


Puwede bang
isipin na si babae ay
parang isang paboritong

kanta?


Puwede rin ba na si babae ay

maging parang

mga titik sa

librong binabasa?


Kung puwede lang sana..

na ganun nga

at makakasundo
sa maraming bagay—


Matatawag si babae na

aking kaagapay—
tanging ang puso ay magsumamo (in Tagalog language)

 

 

 

 

 

 

 

tanging ang puso ay magsumamo

 

 

 

palagi raw matamis
ang "oo";
marami-rami
ang nagsasabing
kakilala ko

 

biglang tingin,
biglang liwanag—
mga awitin nating
nababanaag!

 

—kumusta ka
lahing bituin?
kay tanyag mong
piliin—

 

sana lang—sa
hapon na ito,
tanging ang puso
ay magsumamo

 

 

 

 

 

 

 

How Bad Is It To Learn How To Love?

How Bad Is It To Learn How To Love?

 

 

 

 

When was the last time that
you have loved and lost,
and truly learn
its real, real cost?

 

 

(Utter feelings we kept the most.)

 

 

Is there a kind of an exit plan in
this lonesome strife,
something that we'd
cherish through life?

 

 

Let, therefore, our choices be
the wisest,
Hoping to see us live it through
the longest

 

 

We tend to love the ones we
have loved more (and more),
more so, that we sometimes
have lost control, until no more.

 

 

(Utter feelings we kept the most.)

 

 

 

 

 

 

 

A Little Wind Whispers

A little wind whispers,
Escaping through the window panels,
A script written of romance,
A cold hearted banishing afar,
Since in her eyes written of love,
A wind blew in her chest like of her love,
With such feliciteous kiss,
She bellows affection right in my veins,
Oh!! My little wheeze.

View kyriesg3's Full Portfolio

Love Everlasting

Love Everlasting

I want to take the tip of my fingers

Lightly run them down your spine

As I take the fingers of my other hand

In your hair I would entwine

 • Press my lips tenderly against your lips

  As we feel the sultry rise of the steam

  We can look each other in the eyes

  As we slowly build our dreams

 • Let’s make slow love all through the night

  We will feel all alone in the world we define

  Sweetness we will feel the world slow down

  As we stop the hands of time

 • When morning comes and we need to rest

  We will lay next to each other so close

  When it comes to everlasting true love

  I do truly love you the most

 • View b4i8islept's Full Portfolio

  By The Lake

  By The Lake

  Let us take a slow walk by the lake

  Watch the reflection of the moonlight

  We will dance by the music of our hearts

  We can make love all night

 • We will look into each others eyes

  Not one word will need to be spoken

  Our hearts will say everything to be said

  As the silence remains unbroken

 • I will caress your every dangerous curve

  We will snuggle as I hold you in my arms

  I want to dive head first in slow motion

  Land in the middle of your charms

 • We will gently touch each others skin

  As we tremble away all lingering denial

  As we kiss and set afire each others soul

  I’ll stroke your hair that flows like the Nile

 • Come sweet Delilah lets take a slow walk

  We will stroll down by the lake shore

  We will show the moon and stars

  Just what the night was made for