Tagalog poem

panglaw (in Tagalog language)

 

 

 

 

 

 

 

panglaw (in Tagalog language)

 

 

 

hanap-hanap siya—

hangga't nasilayan na

anumang dilim

na nakapalibot ay

nagmistulang liwanag
balewalang pinag-aralan
balewalang pinag-aralan

 

 

 

dito lumaki

mula pa pagkabata

hanggang pagtanda

tinuruan ng tao

ng lipunan at ng diyos
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).

diskarteng marino (in Tagalong language)
diskarteng marino (in Tagalog language)

 

 

 

nagawi rito

panloloko ang alam

diskarteng kanto

paraang itinuro

siyang isinasabuhay
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).

Munting Tubigan (Sa Kabihasnan)

 

 

 

 

 

 

 

Munting Tubigan (Sa Kabihasnan)

 

 

Mayroon bang mas

hihigit pa sa ilog?

Sa kanyang simoy..

Tahimik na agusan,

haplos para sa hapdi—
Tala (Sa Umaga)

 

 

 

 

 

 

 

Tala (Sa Umaga)

 

 

kadiliman ko'y

gunita ng umaga

saksi ang araw
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).

Matalino [Kami] Sa Kalokohan (In Tagalog & English Language Or Taglish With Spanish And Latin Influence)

 

 

 

 

 

 

 

 

Matalino [Kami] Sa Kalokohan (In Tagalog & English Language Or Taglish With Spanish And Latin Influence)

 

 

Walang resibo

Without the candor of plants

—patagong kabig.
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).

May Katipan Na Si Kuya (In Tagalog With A Possible Hindi/Greater India or Bengali Influence)

 

 

 

 

 

 

 

May Katipan Na Si Kuya (In Tagalog With A Possible Hindi/Bengali Influence)

 

 

May syota pero

Nambabae pa rin siya

Kinarma tuloy—
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).

 

 

Reedited on 12.18.2019:  I simply had added to the hashtags the following words/phrases:  Tagalog, Tagalog Haiku, Tagalog Poetry, Tagalog poem;Reedited/emended/revised/reupdated on 12.17.2019 (The particular language that was used for the poem, in the title, was corrected just to be more specific & in order to denote the intended meaning properly, my real intention, & for clarifying that aspect in general.)


View tula's Full Portfolio

Nag-aral sa Magandang Eskwelahan (In Filipino & Or Taglish Language & With Spanish Influence)

 

 

 

 

 

 

 

Nag-aral sa Magandang Eskwelahan (In Filipino & Or Taglish Language With Spanish Influence)

 

 

 

Pinasasawsaw ako

sa kanyang girlfriend

'Yan ang gusto niya—
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).Reedited on 12.18.2019:  I simply had added to the hashtags the following words/phrases:  Tagalog Haiku, Tagalog Poetry, Tagalog poem;Reedited/emended/revised/reupdated on 12.17.2019 (The particular language that was used for the poem, in the title, was reedited & or corrected, as well, just to be more specific & in order to denote the intended meaning properly, my real intention, & for clarifying that aspect in general.)