Beautyganda (in Filipino language with a coined word)
Beautyganda


Maaraw ngunit
hindi ka natinag
Malamang parang
gatas na balat ang
nabanaag
Muntik pa yata
akong mabulag
Kay ganda mo kasing
tinitingnan sa iyong sinuot
Habambuhay tila
pupuwedeng mawala
ang masalimuot
Kaaya-ayang umaga
sa iyong ngiti at mga mata
Ako'y biglang tinamaan
ng isang uri ng Ginhawa
Hindi baduy, hindi rin gaano maporma

Pero bagay sayo ang
pagdadala
Salamat sa Diyos sa
iyong uri ng ganda
Ako tuloy napapasaya,
talaga, O Beautyganda!
Author's Notes/Comments: 

This expermental poem has also been partially inspired by my most recent researches on A.I. generated images which had consequently catapulted me to write/compose something relating to the ideal beauty in my own predilection that coincided or have had happened at this particular time..during my studies about aesthetics and aestheticism...and my actual notions on Love, expressed in Filipino.

 

The term was invented by myself [I hope I coined it first] as I cannot translate what I have in mind at this time to denote both beautiful and cute [I often refer to it as, perhaps in my own invented word, "Cutieganda"..] which was also supposed to be formerly included or have been used in this particular poem. Thanks for reading on.