Tulang Bigkas

Ang Pagdilim ng Kalawakan ay May Ningning Din (In Tagalog language)

 

 

 

 

 

 

 

Ang Pagdilim ng Kalawakan ay May Ningning Din

 

 

 

 

 

Minsan nagtanong ako kung bakit may
magaganda pa sa mundo.

 

 

Alangan namang
sasagutin ako ng
Diyosa ng Kagandahan
dahil wala yata
akong kilalang
ganon.

 

 

 

(Mayroon ba'ng ganon?)

 

 

 

Marami kasing
klase ng marikit,
mga pang-akit..

Anu-ano ang
kaakit-akit

at bakit?

 

 

 

Ako ngayo'y hindi

natatawa

—dahil nandiyan
ka na.

 

 

 

Kung ako man ay liliparin tungo sa
dilim ng himpapawid,

 

Marahil nakikita ng
Diyos (o mga Diyos)
itong aking pagtawid.

 

 

Ako'y sasamahan ba
sa mundo na parating
may balakid?

 

Susundan ba
sa kanilang probinsyang
may gintong bukid?

 

Patag na lupa, luntiang
kay ganda at ang bahay
na bato

 

 

 

Matatag na sandigang
naipatayo nila laban sa
bagyo!

 

 

 

Nanay at Tatay, ina
o ama ko

Kailan pa kayo naging Santo?

 

 

 

 

 

 

 

pagtikim sa kinaumagahan (in Tagalog language)
pagtikim sa kinaumagahan
magandang mangkok


sabaw na mainit pasisimulan mo na ba?
Author's Notes/Comments: 

Dedicated to E.

Tala (Sa Umaga)

 

 

 

 

 

 

 

Tala (Sa Umaga)

 

 

kadiliman ko'y

gunita ng umaga

saksi ang araw
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).

Matalino [Kami] Sa Kalokohan (In Tagalog & English Language Or Taglish With Spanish And Latin Influence)

 

 

 

 

 

 

 

 

Matalino [Kami] Sa Kalokohan (In Tagalog & English Language Or Taglish With Spanish And Latin Influence)

 

 

Walang resibo

Without the candor of plants

—patagong kabig.
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).

Nag-aral sa Magandang Eskwelahan (In Filipino & Or Taglish Language & With Spanish Influence)

 

 

 

 

 

 

 

Nag-aral sa Magandang Eskwelahan (In Filipino & Or Taglish Language With Spanish Influence)

 

 

 

Pinasasawsaw ako

sa kanyang girlfriend

'Yan ang gusto niya—
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).Reedited on 12.18.2019:  I simply had added to the hashtags the following words/phrases:  Tagalog Haiku, Tagalog Poetry, Tagalog poem;Reedited/emended/revised/reupdated on 12.17.2019 (The particular language that was used for the poem, in the title, was reedited & or corrected, as well, just to be more specific & in order to denote the intended meaning properly, my real intention, & for clarifying that aspect in general.)


Munting Tahanan (In Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Munting Tahanan  (In Tagalog Language)

 

 

Ang kapal-kapal

sa paggamit ng tao

para may bahay—
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person.  Like most art, they are subject to interpretation, as well.Reedited on 12.18.2019:  I simply had added to the hashtags the following words/phrases:  Tagalog Haiku, Tagalog Poetry, Tagalog poem;

Pagmamahal Ng Nakapag-aral at Matalino (In Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Pagmamahal Ng Nakapag-aral at Matalino (In Tagalog Language)

 

 

Nakabuntis, umiyak

habang siya'y nagsasabing,

"Ano'ng gagawin...?"
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).Reedited on 12.18.2019 02:21:  I simply had added to the hashtags the following words/phrases:  Tagalog, Tagalog Poetry, Tagalog poem;


Reedited on 12.18.2019 (typographical/structural emendation of "clearer (" supplanted for "clearer", the omission of a parenthesis because of the doubling of that parenthesis);

Reedited/revised/emended/reupdated on 12.17.2019 (I've just added unto this Author's Notes/Comments and paraphrased it as I went, including the Legal Disclaimer above); 12.13.2019 (please see the consequent edits below) & 12.14.2019:  (a subsequent reedition/revision/emendation due to noticing a misspelled/mistyped "relat", upon my usual incidental reviews of my poems, then supplanting for "relate" in this Author's notes/comments.  Meanwhile, the first reedition was just about an incorrect Tagalog phrase, "Anong gagawin...", which have been supplanted for "Ano'ng gagawin...?", to make the meaning clearer & or to clearly relate what I was meaning to say with the last line in the verse—yet to exact what it is not necessarily its signification).  Texts affect meaning so I have to change it the way that I did for clarity.  Thank you for reading on.

Mga Utang Niya Gamit Ang Iba Para May Pambayad (In Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Mga Utang Niya Gamit Ang Iba Para May Pambayad (In Tagalog Language)

 

 

Bumili siya at

pinaikot ang lola

Upang magbayad
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person.  Like most art, they are subject to interpretation, as well.Reedited on 12.18.2019 02:31:  (I simply had added to the hashtags the following words/phrases:  Tagalog, Tagalog Poetry, Tagalog poem);


 

Walang Matirahan Pati Magulang (In Tagalog W/ English And Or Taglish Language)

 

 

 

 

 

 

 

Walang Matirahan Pati Magulang (In Tagalog With English And Or Taglish Language)

 

 

Mga binili

nawala parang bula

"Shh ka, kapatid!"—
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).Reedited on 12.18.2019 02:34:  (I simply had added to the hashtags the following words/phrases:  Tagalog, Tagalog Poetry, Tagalog poem);

 

 

Reedited/emended/revised/reupdated on 12.17.2019: The particular language that was used for the poem, in the title, was reedited & or corrected, as well, just to be more specific & in order to denote the intended meaning properly, my real intention, & for clarifying that aspect in general.