Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language

Folder Contents

Author's Full Portfolio

Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language


 

Title Comments Views Updated Posted
1 panglaw (in Tagalog language) 109 2020/07/30 1 year ago
2 magnanakaw na anak (in Tagalog language) 134 2020/07/22 1 year ago
3 balewalang pinag-aralan 117 2020/07/18 1 year ago
4 diskarteng marino (in Tagalong language) 100 2020/07/18 1 year ago
5 malabong mata (in Tagalog & English/Taglish language) 123 2020/07/18 1 year ago
6 Munting Tubigan (Sa Kabihasnan) 244 2020/01/16 2 years ago
7 Tala (Sa Umaga) 235 2020/01/16 2 years ago
8 Matalino [Kami] Sa Kalokohan (In Tagalog & English Language Or Taglish With Spanish And Latin Influence) 139 2019/12/18 2 years ago
9 May Katipan Na Si Kuya (In Tagalog With A Possible Hindi/Greater India or Bengali Influence) 138 2019/12/18 2 years ago
10 Nag-aral sa Magandang Eskwelahan (In Filipino & Or Taglish Language & With Spanish Influence) 144 2019/12/18 2 years ago
11 Munting Tahanan (In Tagalog Language) 214 2019/12/18 2 years ago
12 Pagmamahal Ng Nakapag-aral at Matalino (In Tagalog Language) 171 2019/12/18 2 years ago
13 Mga Utang Niya Gamit Ang Iba Para May Pambayad (In Tagalog Language) 164 2019/12/18 2 years ago
14 Walang Matirahan Pati Magulang (In Tagalog W/ English And Or Taglish Language) 161 2019/12/18 2 years ago
15 Mayamang Tao (In Tagalog Language) 174 2019/12/18 2 years ago
16 Pinoy Na Super (In Tagalog With English or Taglish Language) 159 2019/12/23 2 years ago
17 Pagkapit Sa Patalim (In Tagalog And Filipino Or Taglish Language) 357 2020/05/19 2 years ago
18 Naghari-harian Sa Bahay Ng Iba (In Tagalog Language) 206 2019/12/18 2 years ago