Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language

Folder Contents

Author's Full Portfolio

Predominantly Tagalog or Filipino or Taglish Language


 

Title Comments Views Updated Posted
1 panglaw (in Tagalog language) 84 2020/07/30 1 year ago
2 magnanakaw na anak (in Tagalog language) 111 2020/07/22 1 year ago
3 balewalang pinag-aralan 89 2020/07/18 1 year ago
4 diskarteng marino (in Tagalong language) 71 2020/07/18 1 year ago
5 malabong mata (in Tagalog & English/Taglish language) 85 2020/07/18 1 year ago
6 Munting Tubigan (Sa Kabihasnan) 175 2020/01/16 1 year ago
7 Tala (Sa Umaga) 197 2020/01/16 1 year ago
8 Matalino [Kami] Sa Kalokohan (In Tagalog & English Language Or Taglish With Spanish And Latin Influence) 111 2019/12/18 1 year ago
9 May Katipan Na Si Kuya (In Tagalog With A Possible Hindi/Greater India or Bengali Influence) 114 2019/12/18 1 year ago
10 Nag-aral sa Magandang Eskwelahan (In Filipino & Or Taglish Language & With Spanish Influence) 121 2019/12/18 1 year ago
11 Munting Tahanan (In Tagalog Language) 187 2019/12/18 1 year ago
12 Pagmamahal Ng Nakapag-aral at Matalino (In Tagalog Language) 148 2019/12/18 1 year ago
13 Mga Utang Niya Gamit Ang Iba Para May Pambayad (In Tagalog Language) 140 2019/12/18 1 year ago
14 Walang Matirahan Pati Magulang (In Tagalog W/ English And Or Taglish Language) 135 2019/12/18 1 year ago
15 Mayamang Tao (In Tagalog Language) 146 2019/12/18 1 year ago
16 Pinoy Na Super (In Tagalog With English or Taglish Language) 136 2019/12/23 1 year ago
17 Pagkapit Sa Patalim (In Tagalog And Filipino Or Taglish Language) 261 2020/05/19 1 year ago
18 Naghari-harian Sa Bahay Ng Iba (In Tagalog Language) 172 2019/12/18 1 year ago