lies

Justice Or JUST US

******Justice or Just US******

 

Ask yourselves, is there Truly justice here in the US so-called America, a Stolen Continent since 1491 [Anahuac]!

America was founded on LIES, Murder, and THEFT......

Justice or JUST US!?!

The Haves and have NOTS!

Homelessness

Illnesses

Hunger

Drug Addiction

Alcoholism

Religions filled with LIES

In the land of PLENTY, Plenty WHAT

America LAND of the Free, but Free WHAT!?!

Justice or JUST US!?!

Children losing their minds due to fear and anxiety over going to school.

Who will be gunned down today?

Justice or Just US

Lenord Peltier is still incarcerated for 46 years for a crime he did NOT commit!

While Nixon and Trump walk free! Along with many other government officials past and present!

Justice or JUST US!?!

The Haves and Have Nots

The Color of Justice in America

No not White, Black, or Brown

The color of justice in Amerikkka is GREEN [In God We Trust] on every dollar Bill!

 

Chicahuac Necahuatl

Strong Left Behind Survivor

9/14/2023

The land of Oz

Author's Notes/Comments: 

Peace Love and Healing Light 

View necahuatl's Full Portfolio

buh-bye na
buh-bye na

wala na
talagang pag-asa
wala ng ibabaling
pa
kahit itong
pagtingin
ay 'sang uri
rin lang ng
aking salamin
ang taglay mong

kagandahan
ay ipasasantabi ko
na
ang taglay mo ring
angking kariktan
ay nawawalan
nitong nilalaman
para sa akin
ito'y nabalewala
sa aking umaga.
kaya't buh-bye na.
Author's Notes/Comments: 

Dedicated to someone whom I liked recently and which was written in an informal Tagalog/Filipino/Taglish format.  Thank you for reading on.

 

Reedited on: 08.11.2023 (I have simply changed the "din" to "rin" to adhere to proper Tagalog grammar rules.)

sa tuwing sasapit ang umaga
sa tuwing sasapit ang umaga

tinawag niyang pimple
ang bundok,
tinawag pang parisukat
ang tatsulok
kung minsan ako'y nagtatanong din
sa pagbabasa
ng bibliya
sa ating pormal na wika—
kung ito'y karapat-dapat ba?
sabi naman ng iba,

naaayon daw
ang mga ginagamit na

uri ng pananalita

sa lipunang

kinabibilangan nila.
ako ngayon ay tila
hindi na maka-laban,dahil sa nakagawian na.
Downfall

Folder: 
New Lyrics

 

A simple lie is all it took

I never gave a second look

The shit you used to bait your hook

I should have closed that goddamned book

 

Win or lose it doesn't matter at all

Trusting you was my biggest downfall (chorus)

 

I should have seen it in your eyes

It should have come as no surprise 

The way your mouth spewed out those lies

The way your words cut me like knives

 

Win or lose it doesn't matter at all 

Trusting you was my biggest downfall 

No one seems to give a shit after all

Knowing you was my biggest downfall 

 

And where did that get you now my friend?

Cast out and back out in the rain again

 

Win or lose it never mattered at all

Trusting you was my biggest downfall 

No one ever gave a shit after all

Knowing you was my biggest downfall

 

12-13-22

Author's Notes/Comments: 

New one just finished.  Would love to see some comments on it. 12-13-22

View uninvited_1's Full Portfolio

taglamig (in Tagalog language)

 

 

 

 

 

 

 

taglamig

(former reedited title:  taglamig,

at siya lang kaya ang dahilan?)

 

 

 

 

nung una pa lang,
ako'y namangha na
sa iyong ginagawa

 

 

ako rin ay lubusang
natutuwa sa matimyas
na hitsura ng iyong mukha

 

 

tila isa kang dalagang
pumukaw sa aking damdamin
iyong wangis parati
ang nasasalamin

 

 

bagkus, malayo ang ating agwat
bakit tila ako'y hindi papa-awat?

 

 

dahil kaya'y nasa lugar ka
na isa sa pinakagusto kong
puntahan at tirahan?

o baka naman itong
mismong lugar ko na tinitirahan
ay wala namang laman?

 

 

h'wag sana magpapahalata
ang langit sa aking kisame,
ang masulyapan ka'y
para itong asul sa taas,

kaniyang pisngi

 

 

ngayong Taglamig na

sa ating mga bayan o kanayunan,
kakaiba talaga ang aking
nararamdaman

 

 

sapagkat nasaan ka man,
sa trabaho mo o sa kaniyang
piling man,
marahil wala ng magagawa
ang tulad ko kundi
ang ipagdasal ang iyong
tanging kaligayahan.

 

 

 

 

 

 

 

Author's Notes/Comments: 

Reedited 12.06.2022 [22:25];11.23.2022 [09:09]; 11.22.2022 [20:38]

 

 

1.  Prior changes have been made to this poem at an earlier time (but not enumerated them all at this moment).


2.  Changed the word "mukha" to "wangis" instead (just to avoid redundancy or the word being doubled in my verses).


3.  (11.23.2022)  Omitted a comma (placed formerly in following line: "o, baka.." (unedited version)


4. (12.06.2022) the line "parang itong asul sa taas," was changed to the grammatical "para itong asul sa taas,"

 

 

 

 

 

 

 

Aking Kaagapay (in Tagalog language)
Aking Kaagapay

 

 

 

 

Tila siya ang babaeng parang

hangin para sa aking hininga


Dagliang ito ay mahirap makitaMagiging kasundo sa
lahat ng bagay,
para bang damit

na bumabagay


Puwede bang
isipin na si babae ay
parang isang paboritong

kanta?


Puwede rin ba na si babae ay

maging parang

mga titik sa

librong binabasa?


Kung puwede lang sana..

na ganun nga

at makakasundo
sa maraming bagay—


Matatawag si babae na

aking kaagapay—
tanging ang puso ay magsumamo (in Tagalog language)

 

 

 

 

 

 

 

tanging ang puso ay magsumamo

 

 

 

palagi raw matamis
ang "oo";
marami-rami
ang nagsasabing
kakilala ko

 

biglang tingin,
biglang liwanag—
mga awitin nating
nababanaag!

 

—kumusta ka
lahing bituin?
kay tanyag mong
piliin—

 

sana lang—sa
hapon na ito,
tanging ang puso
ay magsumamo

 

 

 

 

 

 

 

Lies Ahead!

lies ahead                     
from a distance we all look fine as normal as anyone can be
but look beyond that anyone can fake a smile for all to see
as i walk down this winding road full of uncertainties left unsaid
just when i think ive reached the end another more rough path lies ahead
life isnt always what you think for some it can be a hard pill to swallow
but one wrong decision or choice you make leaves you feeling so very hollow
they say careful what you wish for i say wishes are just dreams we have instead
but all we ever need for certain is to know in our hearts what lies ahead
someday we might know such things but for now here we are stuck in our own mind
praying and mindlessly walking thru life waiting for our lives to be refined
one things for certain that i found to be true and has given me a new hope instead
life is what you make of it so keep it real and don't worry about what lies ahead

Author's Notes/Comments: 

this is one of many things i struggle with lol i should take my own advice, hope you like it

 

View zoeycup16's Full Portfolio
tags:

Lies, Not Eyes, on You! [Fiverse: Poem of Five Lines]

Lies


Not eyes


Are on you


You need to demonstrate


Worth to those who hate

View kingofwords's Full Portfolio