War on drugs

May Kapatid Ako Na Gumamit (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

May Kapatid Ako Na Gumamit (In Filipino/Tagalog Language)

 

Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?
Kapatid Ko Na Gumamit (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Kapatid Ko Na Gumamit (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

Gusto rin nila

Ang pagdami ng droga

Magtatanong pa?
View tula's Full Portfolio

Isang Kamag-anak Kong Nasangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Isang Kamag-anak Kong Nasangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?
 

 

 

Kamag-anak Kong Nasangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Kamag-anak Kong Nasangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

Gusto rin nila

Ang pagdami ng droga

Magtatanong pa?
Isang Kamag-anak Kong Napabalitang Nakulong (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Isang Kamag-anak Kong Napabalitang Nakulong (In Filipino/Tagalog Language)

 

Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?
 

Kamag-anak Kong Napabalitang Nakulong (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Kamag-anak Kong Napabalitang Nakulong (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

Gusto rin nila

Ang pagdami ng droga

Magtatanong pa?
Naging Katrabaho Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Naging Katrabaho Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?
Katrabaho Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Katrabaho Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

Gusto rin nila

Ang pagdami ng droga

Magtatanong pa?
Naging Kakilala Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Naging Kakilala Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)


Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?