Naging Katrabaho Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Naging Katrabaho Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?