Naging Kakilala Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Naging Kakilala Kong Sangkot (In Filipino/Tagalog Language)


Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?