Tagalog Tanka

panglaw (in Tagalog language)

 

 

 

 

 

 

 

panglaw (in Tagalog language)

 

 

 

hanap-hanap siya—

hangga't nasilayan na

anumang dilim

na nakapalibot ay

nagmistulang liwanag
balewalang pinag-aralan
balewalang pinag-aralan

 

 

 

dito lumaki

mula pa pagkabata

hanggang pagtanda

tinuruan ng tao

ng lipunan at ng diyos
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).

diskarteng marino (in Tagalong language)
diskarteng marino (in Tagalog language)

 

 

 

nagawi rito

panloloko ang alam

diskarteng kanto

paraang itinuro

siyang isinasabuhay
Author's Notes/Comments: 

LEGAL DISCLAIMER:  This poem is an abstract idea and does not pertain to any particular person (i.e., like most art, they are subject to interpretation, as well).

Munting Tubigan (Sa Kabihasnan)

 

 

 

 

 

 

 

Munting Tubigan (Sa Kabihasnan)

 

 

Mayroon bang mas

hihigit pa sa ilog?

Sa kanyang simoy..

Tahimik na agusan,

haplos para sa hapdi—