pharmakeia

Kakilala Kong Namatay Na Raw (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Kakilala Kong Namatay Na Raw (In Filipino/Tagalog Language)


Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?

 
Author's Notes/Comments: 

Reedited/reupdated on 12.03.2019:  I have simply changed the title from "Kakilala Kong Namatay Na Daw" to "Kakilala Kong Namatay Na Raw" for a better denotation and connotation in the English language.  

View tula's Full Portfolio

Kakilala Kong Pinatay Na Raw (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Kakilala Kong Pinatay Na Raw (In Filipino/Tagalog Language)

 


Gusto rin nila

Ang pagdami ng droga

Magtatanong pa?
Author's Notes/Comments: 

Reedited/reupdated on 12.03.2019:  I have simply changed the title from "Kakilala Kong Pinatay Na Daw" to "Kakilala Kong Pinatay Na Raw" for a better denotation and connotation in the English language.  

View tula's Full Portfolio

Ang Kakilala Kong Nakulong (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Ang Kakilala Kong Nakulong (In Filipino/Tagalog Language)

 

Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?
View tula's Full Portfolio

Kakilala Kong Nakulong (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Kakilala Kong Nakulong (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

Gusto rin nila

Ang pagdami ng droga

Magtatanong pa?
View tula's Full Portfolio

May Kapatid Ako Na Gumamit (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

May Kapatid Ako Na Gumamit (In Filipino/Tagalog Language)

 

Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?
Kapatid Ko Na Gumamit (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Kapatid Ko Na Gumamit (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

Gusto rin nila

Ang pagdami ng droga

Magtatanong pa?
View tula's Full Portfolio

Isang Kamag-anak Kong Nasangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Isang Kamag-anak Kong Nasangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?
 

 

 

Kamag-anak Kong Nasangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Kamag-anak Kong Nasangkot (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

Gusto rin nila

Ang pagdami ng droga

Magtatanong pa?
Isang Kamag-anak Kong Napabalitang Nakulong (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

Isang Kamag-anak Kong Napabalitang Nakulong (In Filipino/Tagalog Language)

 

Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?