—Droga At Ginto (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

 

 

 

 

 

—Droga At Ginto (In Filipino/Tagalog Language)

 

 

Droga at ginto

Niyaya siyang sumama

Gusto rin kaya?
View tula's Full Portfolio