corporatemedia

Panganganinag Sa Pader

 

 

 

 

 

 

Panganganinag Sa Pader

 

Dampi ng araw

Sinag at katuturan

Balitang handog!
Author's Notes/Comments: 

A poem which is formed, or structured, like a Japanese "haiku"; & that which was created using my native language of Filipino/Tagalog (i.e., coming from the Philippines/Philippine Islands).