Ama Ng Kasinungalingan (in Filipino/Tagalog language)

 

 

 

 

 

 

 

Ama Ng Kasinungalingan (in Filipino/Tagalog language)

 

 

Masamang tao

Napakasinungaling

—sino ang Diyos mo?
View tula's Full Portfolio