Dumungaw Ka...

Folder: 
Poetry in Pilipino

ano bang nagtutulak sa

yo at nababaliw ka ng ganyan

wala naman akong

sinasabing maganda

at di rin ako nanghahasa

ng dila o dula ng buhay ko

sige magpakabulag ka

at dumungaw sa kawalan

tinuringang puta ang

tanong sa likod ng isip ko

hindi kumikibo ngunit

nagbabalak manakitsino sa inyo ang

nagnanais matikman

ang luha kong dugo

lumapit ka at ng

mapasok mo ang lumbay

sa katauhan kong

walang humpay na

nananabik magsabog

ng kabutihan


View bazoora's Full Portfolio